MẪU GIẤY MỜI RẤT ĐẸP

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Đoàn Xuân Bảo (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:53' 10-04-2009
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 2518
Số lượt thích: 0 người
Giaáy môøi
Nguyễn Viết Hưởng
Trường THCS Bình Thịnh
Ban chấp hành Công đoàn.
Mẫu 1 - Designer: Quoc Bao
Giaáy môøi
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mẫu 1 - Designer: Quoc Bao
Kính gửi:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giaáy môøi
Mẫu 2 - Designer: Quoc Bao
Giaáy môøi
Mẫu 2 - Designer: Quoc Bao
Nguyễn Viết Hưởng
Trường THCS Bình Thịnh
Ban chấp hành Công đoàn
Hội đồng sư phạm trường THCS Bình Thịnh
Giaáy môøi
Ban chấp hành Công đoàn
Trường THCS Bình Thịnh
Mẫu 1 - Designer: Quoc Bao
Giaáy môøi
Ban chấp hành Công đoàn
Trường THCS Bình Thịnh
Mẫu 2 - Designer: Quoc Bao
Designer: Quoc Bao