DIEN TICH HINH TRON, HINH QUAT TRON

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:21' 28-07-2009
Dung lượng: 392.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Kính chào qúy thầy cô trong Ban giám khảo về dự giờ thăm lớp.
Kính chúc qúy thầy cô sức khỏe, chúc Hội thi thành công tốt đẹp.
Kiểm tra bài cũ
Cho đường tròn bán kính R, hãy tính độ dài l của một cung n0 ?
áp dụng:
Cho đường tròn bán kính R = 4cm, tính độ dài cung 600 của đường tròn đó ?
Trong bài học trước, chúng ta đã có những hiểu biết về độ dài đường tròn, cung tròn.
Còn rất nhiều điều lý thú liên quan đến hình tròn.
Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục khám phá những điều thú vị nữa về hình tròn.
Mời các em bắt đầu bài học:
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Yêu cầu đối với các em sau bài học:
- Nhớ công thức tính diện tích hình tròn có bán kính R.
- Biết cách tính diện tích hình quạt tròn.
- Vận dụng được các công thức vào giải toán. Thấy được ý nghĩa của diện tích hình tròn, hình quạt tròn trong đời sống hàng ngày.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn.
Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính 5cm.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn.
Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
?: Hình quạt tròn là gì ?
Hình quạt tròn là một phần hình tròn
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
ở hình trên, ta có hình quạt tròn OAB, tâm O, bán kính R, cung n0.
?: Hãy cho biết hình quạt OAB ở trên được giới hạn bởi cung và các bán kính nào ?
giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn: Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
?: (SGK trang 97)
Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích:
?: Hãy cho biết diện tích của hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) ?
Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn: Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
?: (SGK trang 97)
Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích:
Hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích:
?: Hãy cho biết diện tích của hình quạt tròn bán kính R cung 10 ?
Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn: Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
?: (SGK trang 97)
Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích:
Hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích:
Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích:
?: Hãy cho biết diện tích của hình quạt tròn bán kính R cung n0 ?
Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính R
được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích:
Ta thấy:
Nhưng:
chính là độ dài l của cung n0 của
hình quạt tròn, vậy:
Nên: Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n0
được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
?: Hãy cho biết mối liên hệ giữa diện tích S và độ dài cung l của hình quạt tròn bán kính R cung n0 ?
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính R
được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung
n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Ví dụ 2. Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung là 360.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính
R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Diện tích hình quạt tròn bán kính R,
cung n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Bài tập
Bài 1. Tính:
a) Bán kính R của hình tròn có diện tích cm2.
b) Số đo cung n (độ) của hình quạt tròn bán kính R = 3 cm có diện tích
Yêu cầu: Các nhóm 1, 3, 5, . làm câu a. Các nhóm 2, 4, 6, . làm câu b.
Mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính
R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Diện tích hình quạt tròn bán kính R,
cung n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Bài tập
Bài 80 (SGK).
Gọi diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được theo hai cách buộc lần lượt là S1 và S2.
Cách buộc 1
Cách buộc 2
Các nhóm 1, 3, 5, . tính S1, các nhóm 2, 4, 6 . tính S2.
So sánh S1, S2 và trả lời.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính
R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Diện tích hình quạt tròn bán kính R,
cung n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Sử dụng công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn vừa học kết hợp với các công thức tính diện tích các hình đã biết, chúng ta có thể xây dựng được công thức để tính diện tích một số hình khác một cách dễ dàng.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung này qua các bài tập sau đây:
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính
R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Diện tích hình quạt tròn bán kính R,
cung n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Bài tập
Hãy cho biết mối liên hệ giữa
Bài 2
Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy.
Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm AOB bằng 600 , bán kính đường tròn là 2 cm và
Squạt AOB , Stam giác AOB
và Sviên phân AmB ?
Mối liên hệ đó là:
Sviên phân AmB = Squạt AOB - Stam giác AOB
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
1. Công thức tính diện tích hình tròn:
Diện tích S của một hình tròn bán kính
R được tính theo công thức:
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Diện tích hình quạt tròn bán kính R,
cung n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Bài tập
Bài 3
Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.
Hãy tính diện tích Svành khăn của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 > R2).
Gọi diện tích hình tròn (O ; R1) là S1 và diện tích hình tròn (O ; R2) là S2.
Tìm mối liên hệ giữa Svành khăn với
S1 và S2 ?
Mối liên hệ đó là:
Svành khăn = S1 - S2.
Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:
Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n0 được tính theo công thức:
hay
(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn)
Bài học hôm nay đã cho các em biết:
Các công việc ở nhà:
Học và ghi nhớ các công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
Vận dụng làm các bài tập 77, 78, 84, 85, 86 và chuẩn bị cho tiết Luyện tập.
Thường xuyên vận dụng kiến thức toán học để tìm hiểu cuộc sống xung quanh, áp dụng vào các công việc hàng ngày để nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.
Thời gian của tiết học đã kết thúc, xin cảm ơn sự có mặt của Qúy thầy cô trong Ban giám khảo. Kính chúc Qúy thầy cô sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi, chúc cả lớp đạt kết quả cao trong học tập.